Norsk English

I juni 2017 inviterer vi til norsk og russisk språkkurs. I norsk språk vil vi tilby undervisning på to nivå; grunnkurs og videregående kurs. Kurset i russisk språk vil bli primært for nybegynnere, men det vil også være mulig å tilpasse nivået til deltakernes kompetanse.

De som studerer russisk skal mot slutten av kurset ha en ekskursjon til de russiske grensebyene Nikel og Zapoljarnyj. Det som er unikt for vårt språkkurs er at nordmenn og russere (veldig ofte også deltakere fra andre land) er samlet, og at du får mulighet til å praktisere språket du lærer umiddelbart. Deltakerne møtes i pauser, spiser måltider sammen og har felles sosiale aktiviteter. Under kurset vil det også arrangeres to felles ekskursjoner, en av disse går til Grense Jakobselv. 

Målet med undervisningen er å bli kjent med språkets oppbygning og struktur. Det tas sikte på å gi deltakerne et ordforråd som skal sette de i stand til å greie seg i dagligdagse situasjoner. Det vil også bli gitt en innføring i kultur, historie og samfunnsliv i Norge og i Russland. Det vil i løpet av kurset bli holdt flere felles foredrag og innslag med tilknytning til lokalkulturen eller Barentsregionen. Kurset har en veldig sosial profil og det legges vekt på at deltakerne skal bli kjent med hverandre på tvers av nasjonalitet og kulturbakgrunn. Det vil blant annet bli arrangert kvelder med grilling og saunabad ved skolens friluftsanlegg ved Pasvikelva.

Les mer om russiskkurset her 

 

PRAKTISKE FORHOLD

Innreise mandag 19. juni. Avslutning onsdag 28. juni kl.12.00. 5-7 timer språkundervisning per dag. Kursavgiften er kr. 5000,- Dette dekker kost og losji i 10 dager, transport for ekskursjon og undervisning. Det blir et tillegg på kr. 1000,- for deltagere på russiskkurset som skal til Nikel og Zapoljanry (visum og transport). De som ikke har behov for å bo på skolen vil få fratrekk for losji og for måltider som ikke spises. Lærebøker og øvrige skolemateriell kommer i tillegg. Innkvartering skjer på skolens internat (enkeltrom og dobbeltrom). Det er 4 måltider for dagen og alle måltider serveres på skolen. Vi forventer ca. 30 – 40 kursdeltakere fra Norge, Finland og Russland. Nedre aldersgrense for kurset er 16 år.  

Påmelding på eget skjema sendes til: pasvik@ffk.no eller i vanlig post til: Pasvik folkehøgskole 9925 Svanvik Tlf. 78964100

Last ned påmeldingsskjema.

 

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Cookies