Søknadsskjema

Info om søknadsskjema

Linjer

Info om linjer

Som elev på Hot Arctic er du med på

  • Å arrangere kulturfestivalen Barents Spektakel
  • Studieturer i Barentsregionen, blant annet en tur til Narjan-Mar og urfolket Nenetsere som lever ute på tundraen
  • Deltagelse på sentrale konferanser i regionen.
  • Møter med nøkkelpersoner i Barentssamarbeidet
  • Å skape nye samarbeidsprosjekter og bygge nye nettverk i nord

Det rekrutteres elever fra Russland og andre land til linja, så det er mulig mye av kommunikasjonen vil bli på engelsk. 

Vi drar på studieturer i Nordvest-Russland og Moskva. Sannsynligvis også til nordlige deler av Finland og Sverige. Studieturene avhenger litt av prosjektene vi får i gang innenfor Barentsregionen. Du er med på å påvirke dette.

Med grensekryssende reiser og møter

med folk i nord kan du være med på å bidra til mer fred og forståelse. Pasvik folkehøgskole er en pioner i folk-til-folk-samarbeidet i nordområdene og har et stort nettverk av kontakter i hele regionen. Som elev på denne linja blir du med og tar dette arbeidet et skritt videre gjennom reiser og møter med nye og gamle venner i Barentsregionen. Du er med og skaper nye samarbeidsprosjekter og lærer blant annet å søke prosjektfinansiering. Vi backpacker på det russiske jernbanenettet og oppsøker interessante folk og grupper innenfor politikk, media og kulturliv i regionen. Viktige tema som tas opp på linja er politikk, samfunnsforhold, menneskerettigheter, urfolk og miljøspørsmål.

Noe av det som venter deg

TOPP
Cookies